Khamis, 3 November 2011

BLOG - BLOG PARTI PKR

BLOG - BLOG PARTI PKR


www.telokkemang.blogspot.com/

Posted: 03 Nov 2011 07:19 AM PDT

www.telokkemang.blogspot.com/


SOALAN PARLIMEN - YB. DATO' KAMARUL BAHARIN ABBAS

Posted: 02 Nov 2011 10:44 PM PDT

ISU ZAKAT

24 Oktober 2011

SOALAN 16 - LISAN

Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang ] minta

PERDANA MENTERI menyatakan:-

(a) Rancangan dan perbelanjaan kebajikan wang zakat dari 2005 hingga 2010 dalam usaha-usaha mencegah kemungkaran dalam masyarakat Islam dan

(b) Cara mana pelaburan wang zakat dalam pelaburan harta dapat member faedah kepada umat.

JAWAPAN:

YB. Senator Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil khir bin Haji Baharom (B), Menteri Di Jabatan Perdana Menteri.

Tuan Yang Di-Pertua,

(a) Sebagaimana Ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, mengikut Jadual 9 Senarai II (1), Perlembagaan Persekutuan, Hal Ehwal Agama Islam termasuklah kutipan dan agihan zakat adalah terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam (MAIN) masing-masing.

Saya percaya Kerajaan Negeri telah, sedang dan akan mengambil tindakan terbaik dari masa ke semasa mengikut kemampuan masing-masing bagi mengendalikan dan meningkatkan perkhidmatan pengurusan zakat. Maklumat mengenainya bolehlah merujuk kepada Majlis Agama Islam masing-masing.

Dalam melaksanakan agihan zakat, terdapat dua kaedah utama yang diamalkan

oleh MAIN dan agensi zakatnya bagi menyalurkan bantuan dana zakat kepada golongan asnaf. Kaedah pertama adalah melalui permohonan yang dibuat secara terus oleh pemohon dan kedua melalui pendekatan 'turun padang' di mana pegawai pengurusan zakat mengunjungi rumah atau tempat tinggal mereka yang memerlukan bantuan. Melalui pendekatan tersebut, MAIN menyediakan senarai pemohonan dan penerima bantuan zakat melalui bancian, siasatan dan kajian yang dibuat dari semasa ke semasa oleh pegawainya dengan kerjasama erat amil-amil, jawatankuasa masjid, persatuan penduduk, JKKK, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat. Tindakan bersepadu ini juga dapat memastikan bakal-bakal penerima zakat dapat dikesan secara menyeluruh.

Senarai pemohonan dan penerima diproses dan dikemaskini dari semasa ke semasa dalam pengkalan data pengurusan zakat. Senarai berkenaan disemak dan diperhalusi oleh Jawatankuasa Agihan negeri masing-masing bagi mempastikan mereka adalah tergolong dalam asnaf yang layak diberi bantuan menerusi pelbagai skim bantuan yang diperkenalkan tertakluk kepada syarat kelayakan dan had kifayah yang ditetapkan oleh negeri masing-masing.

Berdasarkan lapan asnaf itu, pelbagai skim bantuan ditawar dan diagihkan kepada para penerima yang layak. Antaranya bantuan kewangan bulanan, bantuan dermasiswa, bantuan perubatan, bantuan membina/membaiki rumah dan deposit membeli rumah kos rendah dan lain-lain. Dengan agihan dan skim-skim bantuan zakat seumpama inilah yang akan dapat membantu asnaf zakat daripada kedaifan dan kepinggiran.

Program-program pembangunan ekonomi yang mampu member impak yang tinggi (High Impact Program) kepada asnaf untuk keluar daripada belenggu kemiskinan melalui skim bantuan zakat juga diwujudkan. Umpamanya skim latihan kemahiran, skim bantuan modal perniagaan, bantuan deposit sewa beli teksi, bantuan deposit membeli van/bas sekolah dan lain-lain. Di Wilayah Persekutuan misalnya, Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) menyediakan sebanyak 27 skim bantuan, sebahagian besarnya adalah seperti mana yang disebutkan.

Program-program skim bantuan ini membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan dan dapat berdikari membina hidup yang lebih selesa. Seterusnya mereka akan keluar pula sebagai pembayar zakat. Inilah bentuk 'pelaburan wang zakat' yang dikendalikan oleh MAIWP, Lembaga Zakat Selangor dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri yang lain agar dapat member faedah jangkamasa panjang kepada umat Islam.

(b) Sehingga hari ini dalam maklumat JAWHAR, tidak ada wang zakat dilaburkan secara langsung/komersil dalam apa-apa skim-skim pelaburan sekalipun ulama berpendapat dengan syarat-syarat tertentu/yang ketat adalah diharuskan mengambil wang zakat untuk tujuan pelaburan. Ini adalah kerana prinsip asasnya wang zakat adalah hak mustahik (asnaf zakat), ia hendaklah diagihkan dan diberikan kepada asnaf-asnafnya dengan segera. Pusat zakat Majlis-Majlis Agama Islam Negeri masih lagi berpegang teguh dengan prinsip dasar ini dengan memperkenalkan skim-skim bantuan serta program-program jangkamasa panjang yang memberikan impak yang tinggi untuk kebaikan dan manfaat umat Islam.

Sekian, terima kasih.

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah

Posted: 02 Nov 2011 11:37 PM PDT

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah


Felda Gugusan Kota Gelanggi mahu turut saman Felda

Posted: 02 Nov 2011 06:27 PM PDT

Haji Suhaimi Said memberikan pandangannya diatas perkara-perkara yang dibangkitkan oleh peneroka-peneroka Felda Gugusan Gelanggi.

Sdr Rosli Ahmad, Ketua PKR Cabang Jerantut mempengerusikan Majlis Dialog diantara Jawatankuasa Bertindak Peneroka Felda Gelanggi dengan Haji Suhaimi SaidSaya telah dipanggil oleh Jawatankuasa Bertindak Peneroka-Peneroka Gugusan Felda untuk menerangkan beberapa isu yang melibatkan tindakan undang-undang terhadap Felda di Felda Kota Gelanggi 2, Jerantut pada 1hb November 2011 di Pejabat PAS Felda

Kota Gelanggi 2.Isu yang mereka mahu mengetahuinya adalah perkara-perkara seperrti berikut:1. Kadar Perahan Gred (KPG)

2. Geran Tanah

3. Felda Plantation

4. Hutang peneroka FeldaKadar Perahan Gred (KPG)Setelah diterangkan satu persatu mereka mengambil keputusan untuk turut menyaman Felda berhubung dengan KPG, buah reject, minyak kotor dan abu kilang. Jawatankuasa Bertindak tersebut akan menjalankan tugas untuk mengumpulkan peneroka-peneroka Gugusan Kota Gelanggi dan akan melantik peguam yang akan mewakili mereka.Geran TanahPeneroka Felda Kota Gelanggi 4 sudah menunggu 15 tahun untuk mendapatkan geran tanah untuk ladang dan kampong mereka.Mereka telah menjelaskan Bayaran Kembali (BK) dan CAC termasuk premium sejak 15 tahun yang lampau.Pada tahun yang lalu, melalui firma guaman Suhaimi Tan Zamani dan Rozilan di Temerloh, mereka telah menghantar Notis kepada Felda dan jawapan daripada Felda mengatakan bahawa Felda telah pun membuat permohonan untuk mengeluarkan geran tersebut.Dan memandangkan bahawa jawapan daripada Felda adalah positif maka peneroka-peneroka memberhentikan tindakan undang-undang. Rupa-rupanya Felda tidak jujur dan sebenarnya Felda masih gagal membuat permohonan geran tanah tersebut.Dengan perkembangan yang terbaharu bahawa Felda Plantation sudah dicagarkan oleh Felda kepada Felda Global Ventures sebuah anak syarikat Felda yang mengalami kerugian didalam pelaburannya, peneroka-peneroka bimbang bahawa semua tanah didalam rancangan Felda yang masih belum dikeluarkan geran tanahnya akan turut dimangsakan oleh Felda untuk pelaburan Felda yang tidak mendatangkan apa-apa menfaat kepada peneroka-peneroka.Jawatankuasa Bertindak itu mengambil keputusan untuk memfailkan saman terhadap Felda untuk mendapatkan geran tanah mereka.Felda PlantationPeneroka-peneroka Gugusan Gelanggi bimbang dengan tindakan Felda mencagarkan Felda Plantation untuk tujuan pelaburan dan dengan tindakan itu akan menggagalkan usaha daripada Pakatan Rakyat untuk memansuhkan Felda Plantation dan mengagihkan tanah tersebut kepada Generasi ke-2 dan ke-3.Tindakan Felda itu dipandang sebagai mengkhianati aspirasi Generasi ke-2 dan ke-3, dan mereka meminta jaminan daripada Pakatan Rakyat bahawa Felda Plantation tetap akan dimansuhkan apabila PR berjaya memerintah negara ini.


Hutang Peneroka Felda


Peneroka-peneroka Felda yang menyerahkan ladang masing-masing kepada Felda/Felda Technoplant dilanda hutang yang sangat tinggi selepas 6 hingga 8 tahun daripada tempoh mula-mula ladang mereka ditanam.


Dari tinjauan yang dibuat mereka menanggung hutang sebanyak antara RM90,000.00 hingga RM100,000.00 didalam tempoh itu.


Saya menerangkan bahawa Biro Masyarakat Felda dan Orang Asal sedang menjalankan kempen dikalangan peneroka-peneroka supaya tidak membayar hutang-hutang yang ditetapkan oleh Felda kerana sehingga kini Felda gagal dan terus gagal mengeluarkan Penyata Kira-Kira bagi setiap Peneroka tetapi hanya mengeluarkan penyatakan hutang.


Sesungguhnya peneroka Felda tidak berhutang dengan Felda tetapi sebaliknya Feldalah yang berhutang dengan peneroka-peneroka seperti kira-kira yang dinyatakan berikut:


(a) Pada tahun pertama semasa tanaman semula dibuat hinggalah ke tahun ketiga, peneroka-peneroka tidak mempunyai sebarang pendapatan; dan pada tempoh itu pihak Felda telah mengeluarkan perbelanjaan untuk tanaman semula seperti menebang pokok-pokok asal, membersih dan menggali lubang untuk tanaman semula; Felda juga menyediakan pagar (dimana tempat yang perlu); mengadakan baja, racun, penyeliaan dan pengurusan serta elaun sara hidup secara bulanan kepada peneroka-peneroka; Dan didalam tempoh ini peneroka-peneroka tidak mengeluarkan apa-apa pendapatan.


(b) Mulai tahun ke-4, ladang peneroka-peneroka sudah boleh mengeluarkan pendapatan dan untuk memudahkan pengiraan, pada tahun ke-4 itu peneroka-peneroka hanya memperolehi pendapatan sebanyak RM2000.00 setiap bulan sejumlah RM24,000.00 setahun.


(c) Pada tahun ke-5, 6, 7, 8, kita andaikan peneroka tidak bertambah tetapi ladang mereka sekadar boleh mengeluarkan pendapatan sebanyak RM3000.00 sebulan maka setiap tahun dari tahun ke-5 hingga tahun ke-8, pendapatan yang boleh dikeluarkan dari ladang adalah RM120,000.00.


(d) Maka pendapatan peneroka dari tahun ke-4 hingga tahun ke-8 adalah sebanyak RM160,000.00; maka apabila Felda mengatakan bahawa hutang peneroka Felda dalam tempoh 8 tahun itu adalah RM90,000.00 hingga RM100,000, terbuktilah bahawa Peneroka tidak berhutang dengan Felda tetapi sebaliknya Feldalah yang berhutang dengan setiap Peneroka sebanyak RM60,000.00 hingga RM70,000.00.


Diatas kaedah ini, saya menyatakan bahawa peneroka tidak perlu membayar hutang mereka seperti yang dituntut oleh Felda, tetapi Feldalah yang kena membayar kepada peneroka-peneroka.


Tetapi jika diambil kira pendapatan yang boleh didapati oleh peneroka-peneroka dari tahun ke-4 hingga tahun ke-8 itu, sebanyak minima RM5,000.00 setiap bulan, bererti pendapatan yang sepatutnya diperolehi oleh peneroka-peneroka adalah RM250,000.00. Maka jika hutang peneroka-peneroka adalah sebanyak antara RM90,000.00 hingga RM100,000.00, Felda terhutang dengan Peneroka-Peneroka sebanyak antara RM150,000.00 hingga RM160,000.00.


Justeru kerana itu Biro Masyarakat Felda dan Orang Asal menasihatkan peneroka-peneroka tidak menjelaskan hutang yang dituntut oleh Felda kerana sesungguhnya Feldalah yang berhutang dengan peneroka; disamping itu pula proses rundingan hendaklah dibukakan oleh Felda supaya Felda mengembalikan semula wang lebihan hutang itu kepada peneroka-peneroka, dan sekiranya Felda enggan berunding, maka peneroka-peneroka hendaklah memulakan proses saman terhadap Felda.


Selepas majjlis dialog itu, Sdr Rosli mengajak saya pergi ke Bandar Jengka Pusat untuk menjamu selera disana.

Pekan Kuala Krau diserangi burung layang-layang

Posted: 02 Nov 2011 05:58 PM PDT
Dengan tiba-tiba pekan Kuala Krau diserangi oleh Burung Layang-Layang. Bukan main kotor pekan ini, kenderaan yang diparkir akan dipenuhi dengan tahi dari burung ini. Dan tahi burung ini bukan senang mahu dihilangkan walaupun dibasuh dengan sabun dan lain-lain detergent.

Dulu sehingga berdekad-dekad Bandar Mentakab diserang oleh Burung ini, tetapi kini burung ini sudah beralih ke Kuala Krau.

Peliknya, di waktu siang hari, tidak kelihatan burung layang-layang ini, tetapi apabila masuk sahaja Maghrib, ratusan ribu burung ini akan berterbangan di ruang angkasa Kuala Krau dan kemudian menenggek di wayar-wayar elektrik dan talipon. Sungguh mengotorkan!

Sejak tahun 1975 tiada apa-apa perubahan kepada Kg Berdut - Aliayasak

Posted: 02 Nov 2011 04:38 PM PDT

Di akhir perjumpaan bersama anggota-anggota PKR Kampong Berdut, Kuala Krau, Haji Suhaimi Said memimpin mereka untuk melaungkan REFORMASI, Bek Meh Hek Jinjoung ramai-ramai dan laungkan Reformasi.
Haji Suhaimi Said menerangkan tugas-tugas PACABA kepada anggota-anggota PKR Ranting Berdut dan tugas sukarelawan semasa menghadapi Pilihanraya nanti.
Anggota-anggota PKR Kg Beredut sedang menuju ke rumah Taklib untuk mendengar taklimat Pilihanraya.
Wanita PKR Kuala Krau juga sedang sibuk mengagih-agihkan makanan kepada hadirin
Ahmad Abu, Ketua PKR Ranting Beredut sedang berucap, dan didalam ucapannya beliau menekankan betapa pentingnya penduduk kampong Beredut berubah. Mereka hidup didalam kesusahan dan kemiskinan dari dulu lagi. Dan kini semua tanah di kampong mereka telah dirampas oleh Kerajaan dan kampong mereka kini diwartakan sebagai Tanah Rezab Perhilitan sedangkan mereka sudah berada di kampong itu sejak nenek moyang mereka lagi. Ahmad menyatakan bahawa hampir 80% penduduk kampong tersebut adalah kini anggota PKR dan beliau berharap didalam Pilihanraya akan datang lebih ramai lagi penduduk kampong itu menyertai PKR.

Sdr Aliayasak Idris, AJK PKR Cabang Kuala Krau sedang berucap. Didalam ucapannya beliau menyatakan bahawa sejak tahun 1975 lagi beliau sentiasa datang ke kampong Beredut dan masa itu sama-sama mencari labi-labi, tenggilin dan katak bersama-sama dengan penduduk kampong itu. Dulu harga katak adalah RM18 sekilo tetapi kini harga katak sudah naik hingga RM40.00 sekilo tetapi katak sudah amat sukar dijumpai.

Beliau ramai kawan-kawan di kampong Berdut, dan sejak tahun 1975 beliau tidak nampak sebarang perubahan di kampong itu. Rumah-rumah orang Kg Beredut adalah diperbuat daripada bahan-bahan hutan dari kulit kayu, buluh dan daun-daunan. Dari dulu hingga sekarang keadaan ini tidak berubah.

Sebelum kemasukan Parti Keadilan Rakyat ke Kampong Beredut jalan masuk ke kampong itu dari Kg Rekoh dan Felda Jenderak Selatan adalah jalan tanah yang sukar dilalui oleh sebarang kenderaan. Sukar kanak-kanak sekolah dari kampong ini untuk pergi ke Sekolah Kebangsaan di Felda Jenderak Selatan.

Tetapi apabila PKR memasuki kampong ini dan membuat desakan demi desakan kepada pihak berkuasa, jalan ke kampong ini sudah di tar sejak hampir setahun yang lalu. Tetap jalan tar yang begitu nipis dengan dilanyak oleh lori yang mengangkut Buah Sawit milik peneroka Felda Jenderak Selatan, jalan itu sudah rosak.

Ladang kelapa sawit yang ada di sekeliling kampong itu adalah dulunya tanah milik Orang Asal, tetapi apabila Felda dibuka di Jenderak Selatan tanah itu sudah menjadi milik peneroka Felda, manakala tanah kampong itu pula sudah diwartakan sebagai Rezab Perhilitan.

Sdr Aliayasak menyatakan bahawa jika Orang Asal kampong itu diberikan tanah minima 5 ekar seorang mereka boleh menanam getah atau sawit. Mereka boleh merubah kehidupan mereka, dan mereka boleh mendirikan rumah tersusun.

Sejak dua-tiga bulan yang lalu air sudah dimasukkan ke kampong ini, tetapi bekalan elektrik masih tiada.

Beliau menyeru penduduk supaya memberikan undi kepada PKR didalam PRU-13 ini supaya perubahan dapat dibuat kepada kampong tersebut.
Kanak-kanak pun tidak melepas peluang untuk turut hadir, dan golongan mereka ini telah melaungkan Reformasi dengan kuatnya dan sehingga selepas perjumpaan itu mereka masih melaungkan REFORMASI.

Ahmad Abu, Ketua PKR Ranting Kg Beredut.
Aliayasak sedang berucap.
Indahnya bungalo ini!
Inilah "kesenangan" yang disediakan oleh UMNO selama 54 tahun!
Kalau UMNO masih memerintah Pahang kedudukan dan nasib penduduk kampong ini tidak akan berubah!
Diantara bungalo "mewah" di kampong ini tetapi pemimpin-pemimpin UMNO menyatakan bahawa nasib Orang Asal sudah terbela. Shit!
Ini rumah Sdr Darus, lihatlah sendiri keadaannya!
Rumah Taklib ini merupakan terbaik di kampong ini.
Adoih, apalah nasib yang menimpa Orang Asal, penduduk utama yang mula-mula mendiami Negara ini tetapi kehidupan mereka amatlah dhaif.
Dinding dari kulit dan buluh

Saya sempat bergambar dengan pendudukMakcik ini sudah lama tidak keluar dari rumah kerana sakit

Apabila orang UMNO melihat rumah seumpama ini mereka akan berkata "alangkah seronoknya kalau dapat tinggal di rumah seperti ini", kepala hotak mereka!
Alangkah damainya Kg Beredut ini!

Didalam perjumpaan PKR Cabang Kuala Krau dan PKR Ranting Kg Beredut pada 2hb November 2011, seramai 8 orang PACABA telah dilantik dan 20 orang Sukarelawan. Para sukarelawan akan bertugas mulai dari sekarang dengan menebang pokok-pokok buluh untuk keperluan memasang bendera PKR.

Mereka yang dipilih tersebut akan menghadiri Kursus Pilihanraya yang akan diadakan oleh PKR Cabang Kuala Krau pada 13hb November 2011 di markas PKR Ranting Kg Penderas, Sdr Zaidi Ahmad, Pengarah JPRN Pahang akan memberikan kursus.

Suara Sri Andalas

Posted: 02 Nov 2011 11:31 PM PDT

Suara Sri Andalas


Grant Allocations To Build Three Tamil Schools

Posted: 02 Nov 2011 08:43 PM PDT

By B Nantha Kumar, Free Malaysia Today

SHAH ALAM: Selangor exco Dr Xavier Jayakumar has asked Education Minister Muhyiddin Yassin to grant allocations to build three Tamil schools in the state.

In a letter to Muhyiddin, who is also deputy prime minister, dated Nov 1, Jeyakumar explained that several Tamil schools in Selangor were facing shortage of space due to the increasing number of pupils.

According to him, the state government identified three schools as suffering the most. These were SJK (Tamil) Batu Ampat, Kampung Jawa, Klang, SJK (Tamil) Simpang Lima (Dua), Klang and the Seafield Tamil school in Petaling Jaya.

Currently, the three schools do not have enough classrooms for its pupils.

The Simpang Lima school has more than 2,000 pupils while the Batu Ampat school has 1,400 pupils.
The parents of pupils in the Seafield school have requested the federal government to relocate the school to Desa Mentari, Bandar Sunway, since more than 5,000 Indians live there.

Jayakumar said the state government awarded four acres of land to the Batu Ampat Tamil school, 2.74 acres and 1.5 acres land to Simpang Lima (Dua) and Seafield Tamil school respectively.

"The land allocation is part of the state government's efforts to upgrade the infrastructure of Tamil schools in Selangor due to lack of classrooms as a result of the increase of pupils in many Tamil schools over the past few years," he said.

Jayakumar, who oversees Tamil schools in the state, penned the letter to Muhyiddin since the construction of schools fell under the jurisdiction of the federal government.

He added that the state government would continue to offer school sites to the federal government in several other locations to build more school buildings or additional buildings for classrooms.

Jayakumar also said that the federal government should channel funds to all the schools immediately so that new buildings could be built as soon as possible.

MB: Operasi Syabas Diaudit Bagi Elak Kekurangan Air

Posted: 02 Nov 2011 08:30 PM PDT

Dua firma perakaunan yang dilantik kerajaan Selangor akan menjalankan kajian terperinci ke atas akaun dan operasi Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd (Syabas) minggu ini sebagai persediaan untuk mengelak berlakunya kekurangan bekalan air di negeri ini.

Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata hasil laporan berkenaan akan dikemukakan bagi memberi penjelasan berhubung dakwaannya bahawa loji pembersihan milik kerajaan negeri, yang diurus Syabas, tidak mengeluarkan air terawat mencukupi.

"Ini (dakwaan Syabas tidak keluar air terawat mencukupi) adalah soal teknikal.

"Kita akan terangkan selepas audit terhadap Syabas dibuat dan saya akan kemukakan apa yang audit buat nanti," katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan exco di Shah Alam, semalam.


Sebelum ini, Abdul Khalid dilaporkan berkata kerajaan negeri Selangor melantik Tetuan Atkins dan Tetuan Halcrow untuk menjalankan kajian terperinci ke atas akaun dan operasi Syabas sebagai persediaan untuk mengelak berlakunya kekurangan bekalan air di negeri ini tanpa bergantung kepada projek Loji Rawatan Air Langat 2 (Langat 2).

Beliau berkata kajian itu dijalankan terutama daripada segi penggunaan aset negeri termasuk loji pembersihan yang akan dipulihkan semula supaya Selangor mempunyai air terawat yang mencukupi.

Dalam perkembangan lain, Abdul Khalid berkata kerajaan negeri akan mengadakan sesi penerangan kepada orang ramai mengenai skim premium tanah yang diperkenalkan pada Jun lalu.

"Skim ini adalah pilihan kerana pemilik tanah boleh memilih cara bayaran mengikut kadar pengiraan yang lama. Kita tidak memaksa pemilik tanah memilih skim baru ini sebaliknya terletak di tangan mereka mengikut tahap kemampuan," katanya.

Beliau berkata kerajaan negeri turut bersedia untuk berdebat mengenai isu terbabit jika masih ada pihak yang tidak memahami polisi berkenaan walaupun setelah menghadiri sesi taklimat.


Sumber: Bernama

Kerajaan Selangor Anjur Sesi Penerangan Skim Premium Tanah

Posted: 02 Nov 2011 01:30 AM PDT

SHAH ALAM, 2 NOV: Kerajaan Selangor akan menganjurkan sesi penerangan kepada orang ramai mengenai Skim Premium Tanah yang diperkenalkan sejak Jun lalu yang memberi peluang rakyat untuk memiliki geran tanah dan melanjutkan tempoh pajakan tanah dengan bayaran pendahuluan RM 1,000.

Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata sesi penerangan ini akan diadakan secara percuma dengan kerjasama Pejabat Tanah dan Galian Selangor untuk memberi penjelasan supaya tiada lagi kekeliruan terhadap polisi baharu ini.

"Kerajaan Negeri memperkenalkan skim ini untuk menjaga kebajikan rakyat tetapi ramai yang gagal memahami matlamat, prinsip dan kumpulan sasaran.

Skim ini memberi peluang sama rata kepada rakyat Selangor yang kurang mampu untuk mendapatkan geran tanah dan melanjutkan tempoh pajakan tanpa mengira fahaman politik," katanya.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat exco, di sini hari ini.

Menurut Abdul Khalid lagi, sekiranya pihak-pihak yang tidak faham mengenai skim ini termasuklah MCA Selangor diseru agar hadir untuk mendengar dan memahaminya secara mendalam.

Malah, skim ini juga adalah pilihan kerana pemilik tanah boleh memilih cara bayaran mengikut kadar pengiraan yang lama dan tidak memaksa pemilik tanah memilih skim baharu ini sebaliknya pilihan terletak di tangan mereka mengikut tahap kemampuan.

"Sekiranya ada yang gagal memahami polisi ini walaupun setelah menghadiri sesi taklimat ini, saya bersedia mengadakan satu lagi sesi khas untuk berdebat mengenai isu ini dan menyerahkan kepada rakyat untuk membuat penilaian.

Adalah tidak adil bagi kita berdebat dengan kumpulan yang tidak faham dengan skim ini tanpa memberikan kefahaman kepada mereka terlebih dahulu," katanya.


Sumber: TVSNEWS

AMK KEDAH

Posted: 02 Nov 2011 09:07 PM PDT

AMK KEDAH


ADUN Kota Siputeh Datuk Abu Hassan Sharif akan dihalang daripada menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah

Posted: 01 Nov 2011 10:09 PM PDT
Ia berikutan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini yang sebulat suara membenarkan permohonan penangguhan keputusan yang dibuat oleh speaker DUN Kedah Dr Abdul Isa Ismail, terhadap penghakiman 18 Ogos lalu yang mengekalkan kedudukan Abu Hassan sebagai wakil rakyat kerusi itu.

Peguam Edmund Bon, yang mewakili Abdul Isa dengan Zulqarnain Lokman membuat permohonan itu hari ini.

Beliau berkata Abdul Isa telah memfailkan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan dan jika mahkamah berkenaan memutuskan sebaliknya, apa-apa keputusan yang dibuat oleh DUN - terutamanya semasa pembentangan bajet bulan ini - boleh diisytiharkan batal dan tidak sah.

"Dengan keputusan hari ini, Abu Hassan (kanan, bertali leher) akan dihalang daripada menghadiri sidang pada bulan ini," Bon memberitahu Malaysiakini.

"Mahkamah Rayuan masih belum memberikan alasan bertulis berhunung keputusan 18 Ogos dan sehubungan itu, Mahkamah Persekutuan belum boleh mendengar rayuan itu. Kami terpaksa mengambil langkah ini untuk memastikan kesahihan sidang dewan (akan datang)."

Hakim Datuk Sulaiman Daud mengetuai panel tiga hakim yang mendengar permohonan tersebut. Dua lagi hakim ialah Datuk Syed Ahmad Helmy Syed Ahmad dan Datuk Anantham Kasinater.

Pada 18 Ogos, Mahkamah Rayuan yang diketuai Hakim Datuk Ramly Ali membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dua tahun lalu, yang mengisytiharkan kerusi Kota Siputeh kosong.

Tiada hujahan yang diberikan oleh Hakim Ramly yang bersidang bersama Hakim Datuk Linton Albert dan Datuk ziah Ali.

Bagaimanapun, pada bulan November 2009, Hakim Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin mengisytiharkan kerusi itu kosong selepas beliau mendapati ada asas bagi permohonan Isa Abdul kerana Abu Hassan gagal menghadiri dua mesyuarat sidang DUN tahun tersebut

mkini

Angkatan Muda Keadilan Gelang Patah, Johor Darulta'zim

Posted: 02 Nov 2011 07:12 PM PDT

Angkatan Muda Keadilan Gelang Patah, Johor Darulta'zim


BEKAS KETUA AMK GELANG PATAH DIMASUKKAN KE HOSPITAL

Posted: 02 Nov 2011 10:11 AM PDT

Bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) Gelang Patah, Sdr. Adnan Hasyim telah dimasukkan ke Hospital Besar Ipoh setelah pihak hospital mengesahkan buah pinggang beliau bengkak dan perlukan pembedahan segera.
Penulis mengenali beliau ketika hadir pada perbicaraan DS Anwar beberapa bulan lalu. Beliau yang kini menetap di Ipoh, Perak dan merupakan antara nadi penggerak Keadilan Perak. Bak kata pepatah melayu "benih yang baik, campak ke laut akan jadi pulau, campak ke darat akan jadi bukit". Beliau kini ditempatkan di Wad 2A, Hospital Besar Ipoh.
Pada 9 Julai lalu, beliau menyertai demo "BERSIH 2.0" di ibu negara dan beliau antara mereka yang telah ditahan oleh pihak polis.
AMK Gelang Patah menyeru kepada orang ramai terutama AJK AMK Gelang Patah menghulurkan bantuan bagi meringankan beban Sdr. Adnan yang banyak berjasa kepada pergerakan Keadilan di Gelang Patah ini.
Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank beliau (1581 1812 8567) "Adnan bin Hasyim". Mudah-mudahan sumbangan kita dapat meringankan beban keluarga Sdr. Nan.
Kami dari AMK Gelang Patah mendoakan agar Sdr. Nan Hashim selamat menjalani pembedahan dan segera sembuh dari penyakit yang ditanggungnya.


~ DEMI RAKYAT ~

KHIDMAT BAKTI AMK GELANG PATAH

Posted: 01 Nov 2011 06:55 AM PDTPada 30hb Oktober 2011 lalu, Angkatan Muda Keadilan Gelang Patah (AMK Gelang Patah) telah menghulurkan bantuan kepada Sdr. Md Fadil bin Ahmad (40 tahun) yang terpaksa berpindah setelah rumahnya di Taman Pulai Indah terpaksa dikosongkan berikutan beberapa masalah yang melibatkan bank.
Sdr. Fadil pernah menyuarakan masalah beliau kepada ADUN Nusajaya namun aduan beliau tidak diendahkan sehinggalah mahkamah mengeluarkan perintah agar premis tersebut perlu dikosongkan. Beliau kemudiannya membawa isu ini kepada Pusat Aduan Rakyat (PAR) PAS Kawasan Gelang Patah yang akhirnya memanjangkan isu ini kepada Keadilan Cabang Gelang Patah. Hasil perbincangan ringkas akhirnya PAS dan keadilan bersetuju membantu untuk meringankan beban Sdr. Fadil yang mana PAS membantu dari segi urusan rumah manakala Keadilan/AMK Gelang Patah membantu dari segi pengangkutan.
Dengan kerjasama beberapa AJK yang turut disertai oleh Ketua AMK Cabang Gelang Patah, Sdr. Nazri akhirnya kerja-kerja tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh 2 jam.
Tahniah kepada AMK Gelang Patah....

Teruskan khidmat bakti kepada masyarakat

- DEMI RAKYAT -

Wee Choo Keong

Posted: 02 Nov 2011 03:31 PM PDT

Wee Choo Keong


PAC to investigate into the secret MAS-AirAsia share swap

Posted: 02 Nov 2011 11:01 AM PDT

During the Committee Stage of the Budget Debate this evening (2-11-2011), yours truly had to bring up the secret MAS-AirAsia share swap again because the Minister of Finance II did not answer the points raised during the Budget Policy Debate.  Yours truly also questioned the Public Account Committee (PAC) whether it will investigate the said [...]

Anak Muda Kampung Nak Senang

Posted: 02 Nov 2011 11:04 AM PDT

Anak Muda Kampung Nak Senang


Pelancong Britain kagum pengangkutan awam kita canggih

Posted: 01 Nov 2011 09:29 PM PDT2 Nov 2011 - Hasrat dua pelancongan Britain menikmati keindahan bandaraya Melaka dengan menaiki monorel terbantut apabila mereka terperangkap selama 20 minit di dalam gerabak gara-gara perkhidmatan terhenti secara tiba-tiba.

Perkhidmatan monorel berkenaan berhenti hanya setelah 20 meter meninggalkan Stesen Hang Jebat di Melaka dalam kejadian kira-kira jam 1.09 tengahari semalam.

Akibatnya, bekas anggota polis, James Craft, 57 dan isterinya, Anne Craft, terpaksa menghabiskan kira-kira 20 minit di dalam gerabak monorel berkenaan sebelum diselamatkan anggota bomba dan penyelamat.

Menggunakan tangga kecemasan untuk sampai ke gerabak monorel berkenaan, anggota penyelamat kemudiannya membantu mereka turun.

Sambil menyifatkan kejadian itu sebagai suatu yang tidak akan dilupakannya, James berkata, beliau dan isteri membuat keputusan menggunakan monorel berkenaan untuk melihat keindahan panorama Melaka.

Menurutnya, gerabak monorel berkenaan berhenti secara tiba-tiba sejurus selepas meninggalkan stesen.

Kali kedua


"Walaupun terperangkap di dalam gerabak selama 20 minit, kami sama sekali tidak panik. Malahan, saya dapati anggota penyelamat begitu ramah dan profesional dalam menjalankan tugas mereka," katanya.

Ini merupakan kali kedua sistem monorel bernilai hampir RM15.9 juta di sepanjang Sungai Melaka ini terhenti perkhidmatan.

Tahun lalu, seramai 20 penumpang turut terperangkap di dalam gerabak monorel berkenaan apabila ia terhenti kira-kira 100 meter dari Stesen Hang Jebat.

Sistem monorel sepanjang 1.6km itu dilancarkan Oktober tahun lalu.

Bagaimana, sejurus pelancaran, perkhidmatannya digantung sementara berikutan beberapa masalah teknikal.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Taming Sari, iaitu pengendali perkhidmatan itu, Nazry Ahmad berkata, kejadian semalam disebabkan masalah pam pada salah satu pintu gerabak.

Menurutnya, sistem monorel berkenaan secara automatik akan menghentikan operasi apabila pintu gerabak tidak ditutup.

"Kita mengganggap ini satu masalah kecil sahaja. Perkhidmatan telah bersambung semula jam 3.30 petang selepas kerosakan berkenaan diperbaiki," katanya.

Difahamkan, tambang kedua pelancong Britain berkenaan juga telah dikembalikan kepada mereka, selain mereka turut ditawarkan tiket percuma untuk menaiki Menara Taming Sari.

Difahamkan juga pihak pengendali perkhidmatan monorel itu turut menghantar notis memohon maaf serta cenderamata kepada pasangan berkenaan.

Sumber : http://malaysiakini.com/news/180249

Lagi kes polis tertembak diri sendiri

Posted: 01 Nov 2011 05:54 PM PDTSEREMBAN, 1 Nov 2011 (Bernama) -- Seorang anggota polis cedera setelah dipercayai tertembak diri sendiri dengan sepucuk pistol di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban di Seremban 2 di sini, petang Isnin.

Kejadian itu dikatakan berlaku pada kira-kira pukul 3.30 petang ketika anggota berpangkat koperal dari cawangan trafik itu berada seorang diri di situ.

Beliau dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar di sini untut mendapat rawatan dan keadaannya dilaporkan stabil.

Ketua Polis Negeri Datuk Osman Salleh ketika dihubungi Bernama mengesahkan kejadian tetapi enggan mengulas.

http://www.bernama.com.my/bernama/v5/bm/newsgeneral.php?id=624005


Dalam perkembangan lain , satu laporan pakar mendedahkan polis adalah mereka yang paling ramai mengalami stres di tempat kerja di Malaysia. Kisahnya di http://amkns.blogspot.com/2011/09/polis-paling-ramai-stres-kes-polis.html

Tragedi cuci revolver
Harian Metro 28 Sep 2011
KUALA LUMPUR: Malang tidak berbau bagi seorang anggota polis berpangkat konstabel yang bertugas di bahagian rondaan tugas am apabila peluru terakhir dalam revolver .38 miliknya menyebabkan dia parah di kepala.

Polis mati kesan tembakan di kuarters polis Petaling Jaya
Malay Mail 10 April 2011
Seorang anggota polis telah dijumpai mati dengan kesan satu das tembakan di kepala di bilik kuarters polis Salak South Baru menurut laporan akhbarPada Februari 2011 seorang anggota polis berpangkat sarjan ditemui mati dengan kesan tembakan di kepala di Jalan Mahang, Puncak Alam 2, Selangor.

Pada Disember 2009 pula seorang anggota polis berpangkat sub inspektor juga telah ditemui mati dengan kesan tembakan di pejabat cawangan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Jelebu.

Pada Disember 2004 seorang anggota polis berpangkat Sjn Mejar juga telah ditemui mati dengan kesan tembakan di pejabatnya di Balai Polis Paroi, Seremban.

Pada Oktober 2007 seorang anggota polis berpangkat koperal telah ditemui mati dengan kepala berlumuran darah di lorong belakang bangunan kedai di pusat perniagaan Lavender Heights, Senawang.

Policeman accidentally shoots himself
SEREMBAN (Nov 1, 2011): A policeman sustained injuries after he was believed to have accidentally shot himself with a pistol at the Seremban District Police Headquarters in Seremban 2, here this afternoon.

The incident was said to have occurred at about 3.30pm when the police corporal, from the Traffic Branch, was alone.

He was rushed to the Hospital Tuanku Jaafar, to seek treatment and his condition was reported to be stable.

State Police Chief, Datuk Osman Salleh, when contacted by Bernama, confirmed the incident but declined to elaborate. – Bernama

http://www.thesundaily.my/news/195251

Kadar jenayah makin turun, tolong percaya, ini buktinya

Posted: 01 Nov 2011 05:54 PM PDTKUANTAN 2 Okt 2011 : Seorang pegawai kanan polis berpangkat Superintendan dan isterinya menempuh detik cemas apabila diikat pada katil oleh tiga perompak bersenjatakan kuku kambing dan parang, dalam kejadian samun di Taman Mewah, Seri Bayu, Beserah, dekat sini pagi kelmarin.

Mangsa berusia 56 tahun dan isterinya 53 tahun kerugian RM90,000 selepas wang tunai berjumlah RM1,700 dan sebuah kereta jenis Toyota Harrier dilarikan suspek dalam kejadian jam 6.45 pagi.

Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah (Siasatan dan Perundangan) negeri, Superintendan Mohd Haris Daud, berkata kejadian berlaku apabila isteri mangsa melihat seorang daripada suspek berada di dapur rumah.

Beliau berkata, suspek terbabit yang sedang memegang kuku kambing kemudian mengarahkan isteri mangsa diam sebelum seorang lagi suspek menahan mangsa dan mengarahkan mereka masuk ke bilik utama.

"Mangsa dan isteri diikat kaki dan tangan sebelum mulut ditutup dengan kain lalu ditambat di kiri dan kanan katil sebelum suspek menggeledah rumah berkenaan," katanya ketika ditemui di pejabatnya di sini semalam.

Mohd Haris berkata, suspek yang melindungi muka dengan kain dipercayai melarikan dompet yang berisi kad kuasa polis serta kereta Toyota Harrier milik mangsa.

"Mangsa sedang bercuti selepas bertugas di Sudan untuk misi pengaman. "Siasatan turut mendapati suspek memasuki rumah berkenaan yang sedang diubah suai melalui pintu belakang," katanya.

Beliau berkata, kedua-dua mangsa bagaimanapun tidak mengalami kecederaan.
"Usaha sedang giat dilakukan bagi mengesan kenderaan milik mangsa bernombor pendaftaran JFP 13 yang dilarikan suspek dipercayai berusia lingkungan 20-an atau 30-an," katanya

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Pegawaipolisdiikatdikatil/Article

Malaysia beli kereta perisai Indonesia, Apa Sudah Jadi

Posted: 01 Nov 2011 05:53 PM PDTApa sudah jadi Bung? Malaysia nak buat 257 buah kereta perisai pada harga RM7.8 bilion tapi masih mahu membeli 32 kereta perisai dari Indonesia pula. Malaysia punya kereta perisai berharga RM30 juta sebuah. Indonesia punya berharga RM3 juta sebuah.

Dah nak beli kereta perisai Indonesia dengan harga 10 kali ganda lebih murah, baik beli semua 257 buah itu dari Indonesia. Jimat duit rakyat RM7 bilion. Itu pun susah mau kira ke? Agaknya itulah sebabnya ada PPSMI, biar rakyat boleh faham Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.

Sila baca artikel Ketirisan Amat Parah di Kementerian Pertahanan di http://amkns.blogspot.com/2011/10/ketirisan-amat-parah-di-kementerian.html

Malaysia Ingin 32 Unit Panser Pindad
Selasa, 1 November 2011

BANDUNG, KOMPAS.com — Malaysia berniat membeli 32 unit panser pengangkut pasukan (Armoured Personnel Carrier-APC) Anoa 6x6.

Direktur Pengembangan PT Pindad Tri Haryono, dalam pertemuan dengan Kementerian Pertahanan di Bandung, Selasa (1/11/2011), menjelaskan, satu unit Anoa dijual dengan harga 1 juta dollar AS (sekitar Rp 9 miliar).

"Kita mengalahkan produk Korea Selatan dan Perancis. Sekarang sedang tahap akhir dan mudah-mudahan semua lancar," kata Tri.

Anoa sudah menjalani pelbagai uji teknis di Malaysia. Produk tersebut dikembangkan PT Pindad sejak tahun 2004.

http://regional.kompas.com/read/2011/11/01/22280290/Malaysia.Ingin.32.Unit.Panser.Pindad

MOH...KITE LAWAN YEOP!!!

Posted: 02 Nov 2011 09:33 AM PDT

MOH...KITE LAWAN YEOP!!!


Siapa Lagi Bijak ?

Posted: 01 Nov 2011 09:56 AM PDT

Bagaimana Pakatan Rakyat menguruskan Kerajaan Negeri? dan bagaimana pula Barisan Nasional menguruskan Kerajaan Negeri? Cuba bandingkan dengan menggunakan akal yang waras.

Parti KeADILan Rakyat, Gopeng * 务边人民公正党

Posted: 02 Nov 2011 09:24 AM PDT

Parti KeADILan Rakyat, Gopeng * 务边人民公正党


Tidak Ada Pilihan Raya Sehingga Tuntutan Bersih Dipenuhi- Azmin

Posted: 01 Nov 2011 07:22 PM PDT

Keadilan Daily Pakatan Rakyat menggesa Jawatan Khas Parlimen (PSC)  mengemukakan saranan kepada kerajaan supaya pilihan raya tidak diadakan sebelum proses penambahbaikan dijalankan. Timbalan Presiden KEADILAN, Mohamed Azmin Ali berkata, PSC juga perlu meneliti lapan tuntutan oleh  Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih 2.0) bagi tujuan itu. "Kita mahu jawatankuasa (PSC) kemuka saranan kepada kerajaan [...]

s

Posted: 02 Nov 2011 09:22 AM PDT

s


Makan Malam PeBT MPS 2011

Posted: 01 Nov 2011 08:10 PM PDT
Angkatan Muda Keadilan Bagan Datoh,Perak Darul Ridzuan

Posted: 02 Nov 2011 07:32 AM PDT

Angkatan Muda Keadilan Bagan Datoh,Perak Darul Ridzuan


Dihalau kerana Minta Penjelasan Menteri ...

Posted: 01 Nov 2011 10:49 PM PDT


MP DAP Bakri: Dihalau kerana minta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Penjelasan mengenai persoalan yang dibangkitkan samada dijawab secara bertulis atau sebaliknya .. ketika Menteri tersebut menggulung Perbahasan pada 31 Oktober 2011.

dulu main masak2.... sekarang main2 seks...

Posted: 01 Nov 2011 10:38 PM PDT


anak masa kini...... nk bagi tazkirah kena tangkap, edar & tayang video lucah bebas.... ni la kesan kepada masyarakat

Demo Mat rempit.

Posted: 01 Nov 2011 10:35 PM PDTcuba tgk polis2 tu.... kenapa x henjut mat rempit mcm yg kat bersih.... SIAL!!!!!

PESTA SEKS

Posted: 01 Nov 2011 10:30 PM PDT

Festival Seksualiti Merdeka 2011 (Queer without fear) yang sedang berlangsung mulai semalam sehinggalah 13 Okt 2011 merupakan bukti terbaru kecelaruan identiti dalam kalangan belia semakin meruncing dan berada pada tahap yang membimbangkan umat Islam.
Demikian kata Ketua Wanita dan Keluarga Ikatan Muslimin Malaysia (Isma), Norsaleha Mohd Salleh dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily.
Menurutnya, pada minggu lepas masyarakat Malaysia dikejutkan dengan dakwaan Presiden Isma, Abdullah Zaik Abd. Rahman tentang 6 juta belia Malaysia yang mengalami krisis identiti.
"Dakwaan ini telah mendapat liputan yang meluas daripada akhbar arus perdana termasuklah juga perbagai saluran radio dan televisyen yang mengupas isu ini dengan menjemput berbagai-bagai tokoh belia menjawab dan mengupas isu kecelaruan identiti ini," katanya.
Ini, ujarnya menunjukkan wujud usaha yang secara sengaja dan terancang sedang bergerak secara rancak mempromosi idea liberalisasi dan normalisasi dalam kalangan masyarakat melalui aktiviti kesamaan gender, gay, lesbian dan homoseksual secara terang-terangan di Malaysia.
Katanya, kumpulan itu bergerak secara berani dan terang-terangan melalui slogan human right (hak asasi manusia).
Justeru, tambahnya Isma berharap pihak berkuasa mengambil cakna kepada bahaya yang sedang menanti semua lapisan masyarakat.
"Jangan kita tunggu laknat Allah Taala turun kepada seluruh penduduk Malaysia barulah kita membuka mata dan sedia untuk mengkaji semula lesen yang diberikan," ujarnya .
Isma juga, katanya menyeru kepada masyarakat Malaysia yang berbilang-bilang agama dan etnik untuk beramai-ramai menolak budaya songsang yang dibawa oleh golongan itu.
Beliau menambah, budaya songsang ini tidak pernah menjadi ajaran mana-mana agama termasuklah ajaran Kristian, Hindu, Buddha.
Jelasnya, Islam sebagai agama yang mempunyai paling ramai penganutnya di Malaysia menolak sekeras-kerasnya budaya songsang yang tidak bertamaddun itu.
Katanya, kegilaan kepada budaya gay, lesbian, pengkid dan kebebasan seks ini bukan sahaja ancaman kepada anak-anak dan generasi akan datang tetapi bahaya yang telah melanggar jati diri negara yang tertegak di atas nilai-nilai agama dan moral yang tinggi.
"Sekiranya budaya ini tidak dibanteras sekarang, tidak mustahil suatu masa nanti rakyat Malaysia berkemungkinan mempunyai Perdana Menteri daripada golongan gay atau Perdana Menteri yang merupakan anak bukan sah taraf.
"Apakah itu yang kita mahu,? soalnya.

Boleh percaya ke Zahid ni

Posted: 01 Nov 2011 07:34 AM PDT


Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menafikan adanya penyelewengan dalam perbelanjaan Kementerian Pertahanan.
Katanya lebihan sebanyak RM6.5 juta seperti yang dilaporkan Jabatan Audit Negara adalah disebabkan pembelian aset luar yang melibatkan pertukaran wang asing.
"Perjanjian pembelian dengan negara luar dibuat mengikut harga dalam mata wang mereka dan bukannya dalam Ringgit Malaysia.

Ye ke Rm6.5juta je cuba tengok ringkasan laporan Jabatan Audit Negara halaman 12, 13, 14 .

Berjuta2 kementerian pertahanan belanja dari negara luar, Gua tengok tak secanggih mana pun peralatan tentera, kalau lu jalan dari perlis sampai johor gua pasti lu akan jumpa trak tentera yang tersadai rosak, tu belum lagi pesawat perang yang tersadai tak boleh guna sampai enjin pun kena rembat kena jual macam besi buruk. Cerita kapal selam pun belum habis2 sampai sekarang, kapal selam yang tak boleh selam. belum cerita beberapa kapal KD ntah apa nama terbakar ada yang terbakar sampai dua kali.

Jadi bijak ke tidak sebenarnya kementrian pertahanan belanja duit rakyat ni. Ok la kata kan la Zahid salahkan pertukaran matawang cuba kita check nilai tukaran wang asing Malaysia dengan negara luar . ada banyak ketara ke nilai ringgit tu.

Gua bab ni tak berapa faham mekanisma harga yang diguna pakai oleh kementerian Pertahanan untuk belian aset luar ni, kalau ikut kata Zahid ni seolah2 kementerian beli terus dengan pembekal luar ni yang gua susah nak percaya ni. sebab setahu gua belian aset atau peralatan biasanya dibuat secara tender, jadi datang mana pulak tukaran wang asing ni berlaku.

Perjuangan Bahasa Perlu Diteruskan !

Posted: 01 Nov 2011 07:28 AM PDT
Tunjuk perasaan mendesak Mansuhkan PPSMI pada Sabtu 7 Mac 2009 bagai hilang dari ingatan, bahkan jasa dan kesan dari desakan hingga diumumkan penarikan PPSMI pada 8 Julai 2009 (berkuatkuasa pada 2012) oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri Pelajaran dipertikaikan kembali. Akhbar-akhbar berbahasa Inggeris mutakhir ini semacam mengambil persetujuan dan tindakan kempen dan menampilkan pendapat-pendapat marginal bagi mengembalikan PPSMP yang kononnya tidak ada cara lain bagi menguasai bahasa Inggeris kecuali melalui PPSMI. Tanpa PPSMI, bukan bererti menghalang bagi mempelajari bahasa Inggeris, bahkan banyak pendekatan yang lain bagi menguasai dan memahirkan bahasa Inggeris. Dalam keadaan sekarang kita mau melihat ketegasan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan keputusan yang dibuat pada 8 Julai 2009 dan ditegaskan lagi oleh beliau Oktober 29, 2011 baru-baru ini. Sebarang dolak dalik dari beliau akan membuka ruang dan desakan pihak berkenaan.

Kita melihat pendapat yang marginal ini sengaja diketengahkan, kerana mengambil kesempatan dengan dekatnya tarikh kuat kuasa penghapusan PPSMI pada tahun 2012, maka sebelum kuatkuasa secara muktamad, maka ditampilkan desakan marginal tersebut dengan bantuan media-media yang lebih mempunyai kepentingan komersil dengan terlaksananya kembali PPSM. Satu lagi kesempatan cuba diraih kumpulan marginal ini ialah dengan makin dekatnya pilihanraya ke 13, maka diambil kesempatan mendesak dikembalikan PPSM dengan harapan sokongan yang didapatai oleh penyokong PPSM digunakan sebagai senjata bagi mengugut pihak berkuasa agar tunduk kepada kehendak mereka, jika tidak pihak berkuasa akan kehilangan sebahagian dari sokongan. Dalam hal ini kita memerhati gelagat pendesak marginal dan sikap pihak kerajaan sendiri.

Kita berpendapat kesilapan juga berlaku pada pihak pejuang-pejuang yang mendesak menghapuskan PPSM. Setelah menunjuk perasaan dan berjaya dengan keputusan menarik balik PPSM, semacam ada kepuasaan golongan pendesak penarikan balik PPSM dan memada dengan kejayaan terhad ini. Pada hal ianya merupakan permulaan ke arah pengisian bukan saja pengajaran pendidikan sains dan metematik, tetapi juga di dalam mata-mata pelajaran yang lain. Dalam kata lain lebih dari dua tahun setengah setelah penarikan balik PPSM, pihak pendesak penarikan balik, bagaikan lalai dan tidak bertindak supaya pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Malaysia dipertingkatkan bersama dengan pengajaran-pengajaran dalam mata pelajaran yang lain. Pengabaian dan kekosongan ini diambil kesempatan oleh pihak marginal menampilkan tuntutan mereka dalam situasi yang boleh melemahkan pihak pemerintah. Kita melihat pengabaian dan ketidakpedulian ini juga berlaku di institusi-institusi pendidikan dan pengajian tinggi. Sebab itu kepada pejuang bahasa perlu prihatin dan memberi tumpuan pada kaedah meningkatkan kualiti pembelajaran dalam semua subjek, termasuk sains dan metamatik. Dengan kewajipan lulus bahasa Inggeris dalam peperiksaan SPM, kita personal , mengapa pelajar masih tidak mampu berbahasa Inggeris ? Jika demikian jika diwajibkan PPSM, juga tidak mampu menjadi medium pembaikan bahasa Inggeris. Tumpuan hendaklah diberi bagi pengajaran bahasa Inggeris. Jika masih juga gagal, maka mesti diperiksa dari segi kurikulum, kaedah pembelajaran dan berkomunikasi.

Dalam masa kekosongan ini kita melihat diambil kesempatan oleh pihak yang selama ini tidak memberi perhatian terhadap perjuangan menghapuskan PPSM, tetapi dengan menggilat kegiatan lama mereka yang lebih bersifat pestaan-pestaan sastera dan kalangan mereka mengangkat orang yang dikatakan tokoh di kalangan mereka sebagai `Pendeta Persuratan Melayu` yang amat boleh dipersoalkan ! Kita juga merasa hairan bagaimana pihak pemerintah menerima bulat-bulat dengan cadangan sepihak yang dibalut dengan nama `kongres` yang mewajarkan untuk diberi anugerah tanpa sebab dan hujah yang kukuh.

Kita berpendapat ada tokoh lain yang wajar dipertimbangkan untuk diberi penghargaan sebagai WIRA BAHASA Dan PERSURATAN. Yang ketara ialah Dato` Dr. Hassan Ahmad. Beliau adalah betul-betul Pejuang Bahasa. Sebahagian besar dari usianya dihabiskan dalam perjuangan bahasa. Beliau menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (Julai 1975 hingga Ogos 1988). Dalam masa kepimpinannya Dewan Bahasa mencapai puncak kejayaan. Ribuan buku diterbitkan dalam masa kepimpinannya. Pada masanya berlangsung Majlis bahasa antara Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Dato` Dr. Hassan adalah Penulis Prolifik dan banyak menghasilkan buku. Antaranya Ke Luar Jendela dan Imbasan. Beliau pernah menjadi Pengerusi Majlis Kemajuan Buku Di Malaysia (1981-1988), Wakil Malaysia ke Unesco 1988-1994 , Pengerusi Yayasan Karyawan ke akhir hayat yang banyak mengeluarkan buku-buku bermutu dan beliaulah memimpin Perarakan Aman menuntut dihapuskan PPSM. Sungguhpun Dato` Hassan Ahmad sudah meninggal pada 31 Ogos 2011 dia amat layak diberi penghormatan selaku Pendeta, Wira Bahasa dan Persuratan. Jika pihak kerajaan tidak mengiktiraf, maka kita sebagai rakyat mengiktirafnya.

Pokoknya selepas kematian Dato` Dr. Hassan Ahmad, siapakah yang akan terus menerus memperjuangkan bahasa, apakah yang menerima penghormatan akan ke depan, sedang selama ini membisu kata berhubung dengan perjuangan menghapuskan PPSM. Kita perlu terus memperjuangkan bahasa, tetapi siapakah Wiranya ?

Tiada ulasan:

Catat Komen